top of page

TEAMSAMPI/SHOP

Obchodní podmínky, reklamační řád, nebo třeba způsob jak vrátit zboží? 

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Obchodní podmínky

VRÁCENÍ ZBOŽÍ DO 14 DNŮ

jak probíhá reklamace & reklamační řád

Jak probíhá reklamace?

Pravidla reklamace

Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může způsobit zhoršení vady a následné znehodnocení zboží, které může být důvodem zamítnutí reklamace.

Záruční lhůta na zboží je 24 měsíců a nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem a účelu a rozdílností v intenzitě jeho užívání vydržet. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

V případě, že kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží je jiné než objednané, nebo je zboží vadné, kontaktuje obchodníka Team Sampi nejlépe do 7 dnů na email info@teamsampi.com

Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, a hygienicky nezávadné. Společnost Sampi eSPorts s.r.o. provozující e-shop www.teamsampi.com je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu vyřízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny. 

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění.

Přečtěte si reklamační podmínky > viz reklamační formulář


 

Postup reklamace

Vyplňte prosím formulář k reklamaci, abychom přesně věděli o jakou vadu se jedná a pečlivě zabalenou zásilku nám zašlete na adresu: Sampi eSports s.r.o. Ve Zběrušce 422, Tuchoměřice 252 67. 

V případě schválené reklamace postupujeme takto: pokud to lze, produkt pošleme na opravu, pakliže není oprava možná tak zboží vyměníme za nový kus nebo vrátíme peníze.

V případě neschválené reklamace (mechanické poškození, běžné onošení) zašleme produkt zpět v původním stavu.

 

Mysli udržitelně

V rámci běžného nošení a užívání se vám uvolnila nitka nebo odlepil kus loga? Není to dobře, ale bohužel se to stává. Máte samozřejmě právo takový produkt reklamovat, ale počítejte s tím, že výrobci vyřízení reklamace může zabrat až 30 dnů.

Reklamační řád

  1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží závada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

  2. Záruční doba na zboží je 24 měsíců. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet

  3. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může způsobit zhoršení vady a následné znehodnocení zboží, které může být důvodem zamítnutí reklamace

  4. Vadou se rozumí změna vlastností zboží, jež je zapříčiněna použitím nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržením výrobních postupů nebo nevhodného konstrukčního řešení

  5. Za vadunelze považovat změnu vlastnosti zboží,která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu

  6. V případě, že kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží je jiné než objednané nebo je zboží vadné, kontaktuje prodejce do 7 dnů na email info@teamsampi.com

  7. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné a hygienicky nezávadné. Společnost Sampi eSports s.r.o. provozující internetový obchod Teamsampi.com je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami

  8. Zákazník uplatňuje reklamaci zasláním zboží spolu s vyplněným reklamačním formulářem a fakturou (účtenkou) na adresu: Sampi eSports s.r.o., Ve Zběrušce 422, Tuchoměřice 252 67.

  9. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění

info@teamsampi.com

Reklamace
bottom of page